0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :NHÂN LỰC HỮU TRÍ PHÚ QUỐC

Tên dự án : HỮU TRÍ PHÚ QUỐC

Yêu cầu dự án : Thể hiện ngành nghề

Phong cách thể hiện : Đơn giản, hiện đạ

Ý tưởng triển khai :

Logo thiết kế dựa trên ý tưởng thể hiện ngành nghề, hội nhập, kết nối và phát triển.
- Bàn tay thể hiện cho sự hợp lực, “ Bàn tay ta làm nên tất cả”.

  • Vòng tròn trái đất thể hiện sự kết nối mọi người
  • Chữ h và t cách điệu hình người thể hiện nguồn cung cấp nhân lực
  • Logo còn biểu hiện cho sự kết nối, chuyển giao nguồn nhân lực cho xã hội.

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu
Chat với chúng tôi
nuhoangthuonghieu
Thiết kế logo QUEEN BRAND