0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :Trí Việt

Tên dự án : Trí Việt

Yêu cầu dự án : đơn giản, thể hiện ngành nghề chủ lực

Phong cách thể hiện : đơn giản, hình ảnh phối hợp với biểu tượng

Ý tưởng triển khai :

Logo được tạo nên với màu sắc mạnh mẽ, thể hiện sự gắn kết không thể tách rời nhau, cũng như tầm quan trọng của sản phẩm với khách hàng, phần ẩn của logo là hình ảnh chiếc khiên, thể hiện ý niệm luôn bảo vệ khách hàng bằng sản phẩm của mình.

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu
Chat với chúng tôi
nuhoangthuonghieu
Thiết kế logo QUEEN BRAND