0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :XÂY DỰNG CÁI BÈ

Tên dự án : CÁI BÈ

Yêu cầu dự án : Thể hiện ngành nghề

Phong cách thể hiện : Đơn giản, có ý nghĩa

Ý tưởng triển khai :

Thiết kế logo với ý tưởng:

Logo thể hiện ngành nghề, sự phát triển
- Con đường đi lên vừa thể hiện sự phát triển, vừa thể hiện ngành nghề xây dựng cầu và đường
- Chữ CÁI BÈ thiết kế mạnh mẽ bên dưới con đường, tạo nên nền tảng vững chắc từ 3 vạch ngang bên dưới

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu
Chat với chúng tôi
nuhoangthuonghieu
Thiết kế logo QUEEN BRAND