0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :LOGO VỊ MAX

Tên dự án : LOGO VỊ MAX

Yêu cầu dự án : Thể hiện phục vụ nhanh chóng, tiện lợi, thân thiện

Phong cách thể hiện : Hàn Quốc, đơn giản, gần gũi.

Ý tưởng triển khai :

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu