Holine: 0932834179

 • Nu huong thuong hieu
 • Nu huong thuong hieu
 • Nu huong thuong hieu
 • Nu huong thuong hieu
 • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

GÓI QUEEN 1

3.000.000 đ
 • GÓI GIÁ PHÙ HỢP CHO SHOP - QUÁN NHỎ - TAKE AWAY
 • 6 mẫu (6 ý tưởng). Chỉnh sửa 6 lần mẫu chọn.
 • 1. Định vị thương hiệu
 • • Phân tích thông tin dự án
 • • Lập bảng định vị thương hiệu dự án
 • 2. Lập bản định hướng sáng tạo
 • • Theo mẫu định hướng của khách hàng hoặc Queen lên ý tưởng
 • 3. Đội ngũ thiết kế: 1 hoạ sỹ
 • 4. Thời gian thực hiện: 1 đến 3 ngày
 • 5. Được tặng 1 clip intro logo cơ bản ( từ 10 đến 15 giây)
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán trước 50%

GÓI QUEEN 2

4.000.000 đ
 • GÓI GIÁ PHÙ HỢP CHO CÔNG TY - THƯƠNG HIỆU MỚI
 • 1. Định vị thương hiệu
 • • Phân tích thông tin dự án
 • • Lập bảng định vị thương hiệu dự án
 • 2. Lập bản định hướng sáng tạo
 • • Theo mẫu định hướng của khách hàng hoặc Queen lên ý tưởng
 • 3. Đội ngũ thiết kế: 2 hoạ sỹ
 • 4. Thời gian thực hiện: 1 đến 3 ngày
 • 5. Được tặng 1 clip intro logo cơ bản ( từ 10 đến 15 giây)
 • 9 mẫu (9 ý tưởng). Chỉnh sửa 10 lần mẫu chọn.
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%

GÓI QUEEN 3

5.000.000 đ
 • GÓI GIÁ PHÙ HỢP CHO CÔNG TY - THƯƠNG HIỆU NHỎ
 • 1. Định vị thương hiệu
 • • Phân tích thông tin dự án
 • • Lập bảng định vị thương hiệu dự án
 • 2. Lập bản định hướng sáng tạo
 • • Theo mẫu định hướng của khách hàng hoặc Queen lên ý tưởng
 • 3. Đội ngũ thiết kế: 3 hoạ sỹ
 • 4. Thời gian thực hiện: 1 đến 3 ngày
 • 5. Được tặng 1 clip intro logo mô tả ý tưởng logo ( từ 10 đến 15 giây)
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%

GÓI QUEEN VIP

10.000.000 đ
 • GÓI GIÁ PHÙ HỢP CHO CÔNG TY - THƯƠNG HIỆU LỚN
 • 20 mẫu (20 ý tưởng). Chỉnh sửa 20 lần mẫu chọn
 • 1. Định vị thương hiệu
 • • Phân tích thông tin dự án
 • • Lập bảng định vị thương hiệu dự án
 • 2. Lập bản định hướng sáng tạo
 • • Theo mẫu định hướng của khách hàng hoặc Queen lên ý tưởng
 • 3. Đội ngũ thiết kế: 4 hoạ sỹ + 1 giám đốc sáng tạo
 • 4. Thời gian thực hiện: 1 đến 3 ngày
 • 5. Được tặng 1 video clip logo + quảng cáo sản phẩm ( 1 phút )
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
 

GÓI DIAMOND

20.000.000 đ
 • GÓI GIÁ PHÙ HỢP CHO TẬP ĐOÀN - CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Không giới hạn mẫu. Không giới hạn chỉnh sửa
 • 1. Định vị thương hiệu
 • • Phân tích thông tin dự án
 • • Lập bảng định vị thương hiệu dự án
 • 2. Lập bản định hướng sáng tạo
 • 3. Đội ngũ thiết kế: 4 hoạ sỹ + 1 giám đốc sáng tạo
 • 4. Thời gian thực hiện: 1 đến 3 ngày
 • 5. Được tặng 1 video clip logo + quay quảng cáo ( 3 phút )
 • 6. Tư vấn đặt tên thương hiệu ( 5 tên mới chọn 1, có kiểm tra bản quyền)
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
 

QUEEN BRAND 2

8.000.000 đ
 • Thiết kế Logo (6 mẫu logo chọn 1)
 • Thiết kế namecard
 • Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
 • Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
 • Thiết kế giấy tiêu đề
 • Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
 • Thiết kế Bảng hiệu
 • Thiết kế Profile công ty (8 trang)
 • Thời gian thiết kế: 7-10 ngày (logo 1 ngày có)
 • Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
-> Khách hàng có thể thay đổi hạng mục với giá trị tương đương

QUEEN BRAND 3

10.000.000 đ
 • Thiết kế Logo (6 mẫu logo chọn 1)
 • Thiết kế namecard
 • Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
 • Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
 • Thiết kế giấy tiêu đề
 • Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
 • Thiết kế Bảng hiệu
 • Thiết kế Backdrop
 • Thiết kế Profile công ty (12 trang)
 • Thiết kế Brochure
 • Thời gian thiết kế: 10-15 ngày (logo 1 ngày có)
 • Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
-> Khách hàng có thể thay đổi hạng mục với giá trị tương đương

QUEEN BRAND 4

12.000.000 đ
 • Thiết kế Logo (6 mẫu logo chọn 1)
 • Thiết kế namecard
 • Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
 • Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
 • Thiết kế giấy tiêu đề
 • Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
 • Thiết kế Bảng hiệu
 • Thiết kế Backdrop
 • Thiết kế Profile công ty (12 trang)
 • Thiết kế Catalogue (12 trang)
 • Thiết kế Tờ rơi
 • Thiết kế Brochure
 • Thời gian thiết kế: 10-15 ngày (logo 1 ngày có)
 • Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
-> Khách hàng có thể thay đổi hạng mục với giá trị tương đương  

QUEEN BRAND 5

15.000.000 đ
 • Thiết kế Logo (6 mẫu logo chọn 1)
 • Thiết kế namecard
 • Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
 • Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
 • Thiết kế giấy tiêu đề
 • Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
 • Thiết kế Bảng hiệu
 • Thiết kế Backdrop
 • Thiết kế Profile công ty (12 trang)
 • Thiết kế Catalogue (12 trang)
 • Thiết kế Tờ rơi
 • Thiết kế Brochure
 • Thiết kế Menu
 • Thiết kế Thiệp chúc mừng
 • Thời gian thiết kế: 10-15 ngày (logo 1 ngày có)
 • Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
-> Khách hàng có thể thay đổi hạng mục với giá trị tương đương  

QUEEN BRAND 6

18.000.000 đ
 • Thiết kế Logo (6 mẫu logo chọn 1)
 • Thiết kế namecard
 • Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
 • Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
 • Thiết kế giấy tiêu đề
 • Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
 • Bảng hiệu
 • Backdrop
 • Profile công ty (12 trang)
 • Catalogue (12 trang)
 • Tờ rơi
 • Brochure
 • Menu
 • Thiệp chúc mừng
 • Thẻ giảm giá
 • Bao bì
 • Thời gian thiết kế: 15-20 ngày (logo 1 ngày có)
 • Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
-> Khách hàng có thể thay đổi hạng mục với giá trị tương đương  

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu
Chat với chúng tôi
nuhoangthuonghieu
Thiết kế logo QUEEN BRAND