Holine: 0932834179

 • Nu huong thuong hieu
 • Nu huong thuong hieu
 • Nu huong thuong hieu
 • Nu huong thuong hieu
 • Nu huong thuong hieu
 • Nu huong thuong hieu
 • Nu huong thuong hieu
 • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

GÓI LOGO QUEEN 1

3.300.000 đ
 • GÓI GIÁ PHÙ HỢP CHO SHOP - QUÁN NHỎ - TAKE AWAY
 • 6 mẫu (6 ý tưởng). Chỉnh sửa 6 lần mẫu chọn.
 • 1. Định vị thương hiệu
 • • Phân tích thông tin dự án
 • • Lập bảng định vị thương hiệu dự án
 • 2. Lập bản định hướng sáng tạo
 • • Theo mẫu định hướng của khách hàng hoặc Queen lên ý tưởng
 • 3. Đội ngũ thiết kế: 1 hoạ sỹ
 • 4. Thời gian thực hiện: 1 đến 3 ngày
 • 5. Được tặng 1 mẫu thiết kế namecard( từ 10 đến 15 giây)
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán trước 50%

GÓI LOGO QUEEN 2

4.300.000 đ
 • GÓI GIÁ PHÙ HỢP CHO CÔNG TY - THƯƠNG HIỆU MỚI
 • 1. Định vị thương hiệu
 • • Phân tích thông tin dự án
 • • Lập bảng định vị thương hiệu dự án
 • 2. Lập bản định hướng sáng tạo
 • • Theo mẫu định hướng của khách hàng hoặc Queen lên ý tưởng
 • 3. Đội ngũ thiết kế: 2 hoạ sỹ
 • 4. Thời gian thực hiện: 1 đến 3 ngày
 • 5. Được tặng 1 clip intro logo cơ bản ( từ 10 đến 15 giây)
 • 9 mẫu (9 ý tưởng). Chỉnh sửa 10 lần mẫu chọn.
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%

GÓI LOGO QUEEN 3

5.600.000 đ
 • GÓI GIÁ PHÙ HỢP CHO CÔNG TY - THƯƠNG HIỆU NHỎ
 • 1. Định vị thương hiệu
 • • Phân tích thông tin dự án
 • • Lập bảng định vị thương hiệu dự án
 • 2. Lập bản định hướng sáng tạo
 • • Theo mẫu định hướng của khách hàng hoặc Queen lên ý tưởng
 • 3. Đội ngũ thiết kế: 3 hoạ sỹ
 • 4. Thời gian thực hiện: 1 đến 3 ngày
 • 5. Được tặng 1 clip intro logo mô tả ý tưởng logo ( từ 10 đến 15 giây)
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%

GÓI LOGO QUEEN VIP

12.000.000 đ
 • GÓI GIÁ PHÙ HỢP CHO CÔNG TY - THƯƠNG HIỆU LỚN
 • 20 mẫu (20 ý tưởng). Chỉnh sửa 20 lần mẫu chọn
 • 1. Định vị thương hiệu
 • • Phân tích thông tin dự án
 • • Lập bảng định vị thương hiệu dự án
 • 2. Lập bản định hướng sáng tạo
 • • Theo mẫu định hướng của khách hàng hoặc Queen lên ý tưởng
 • 3. Đội ngũ thiết kế: 4 hoạ sỹ + 1 giám đốc sáng tạo
 • 4. Thời gian thực hiện: 1 đến 3 ngày
 • 5. Được tặng 1 video clip logo + quảng cáo sản phẩm ( 1 phút )
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
 

GÓI LOGO DIAMOND

22.000.000 đ
 • GÓI GIÁ PHÙ HỢP CHO TẬP ĐOÀN - CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Không giới hạn mẫu. Không giới hạn chỉnh sửa
 • 1. Định vị thương hiệu
 • • Phân tích thông tin dự án
 • • Lập bảng định vị thương hiệu dự án
 • 2. Lập bản định hướng sáng tạo
 • 3. Đội ngũ thiết kế: 4 hoạ sỹ + 1 giám đốc sáng tạo
 • 4. Thời gian thực hiện: 1 đến 3 ngày
 • 5. Được tặng 1 video clip logo + quay quảng cáo ( 3 phút )
 • 6. Tư vấn đặt tên thương hiệu ( 5 tên mới chọn 1, có kiểm tra bản quyền)
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
 

BND QUEEN BRAND 1

8.500.000 đ
 • Thiết kế Logo (6 mẫu logo chọn 1)
 • Thiết kế namecard
 • Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
 • Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
 • Thiết kế giấy tiêu đề
 • Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
 • Thiết kế Bảng hiệu
 • Thiết kế Profile công ty (8 trang)
 • Thời gian thiết kế: 7-10 ngày (logo 1 ngày có)
 • Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
-> Khách hàng có thể thay đổi hạng mục với giá trị tương đương

BND QUEEN BRAND 2

11.000.000 đ
 • Thiết kế Logo (6 mẫu logo chọn 1)
 • Thiết kế namecard
 • Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
 • Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
 • Thiết kế giấy tiêu đề
 • Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
 • Thiết kế Bảng hiệu
 • Thiết kế Backdrop
 • Thiết kế Profile công ty (12 trang)
 • Thiết kế Brochure
 • Thời gian thiết kế: 10-15 ngày (logo 1 ngày có)
 • Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
-> Khách hàng có thể thay đổi hạng mục với giá trị tương đương

BND QUEEN BRAND 3

12.500.000 đ
 • Thiết kế Logo (6 mẫu logo chọn 1)
 • Thiết kế namecard
 • Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
 • Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
 • Thiết kế giấy tiêu đề
 • Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
 • Thiết kế Bảng hiệu
 • Thiết kế Backdrop
 • Thiết kế Profile công ty (12 trang)
 • Thiết kế Catalogue (12 trang)
 • Thiết kế Tờ rơi
 • Thiết kế Brochure
 • Thời gian thiết kế: 10-15 ngày (logo 1 ngày có)
 • Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
-> Khách hàng có thể thay đổi hạng mục với giá trị tương đương  

BND QUEEN BRAND 4

17.000.000 đ
 • Thiết kế Logo (6 mẫu logo chọn 1)
 • Thiết kế namecard
 • Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
 • Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
 • Thiết kế giấy tiêu đề
 • Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
 • Thiết kế Bảng hiệu
 • Thiết kế Backdrop
 • Thiết kế Profile công ty (12 trang)
 • Thiết kế Catalogue (12 trang)
 • Thiết kế Tờ rơi
 • Thiết kế Brochure
 • Thiết kế Menu
 • Thiết kế Thiệp chúc mừng
 • Thời gian thiết kế: 10-15 ngày (logo 1 ngày có)
 • Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
-> Khách hàng có thể thay đổi hạng mục với giá trị tương đương  

BND QUEEN BRAND 5

20.000.000 đ
 • Thiết kế Logo (6 mẫu logo chọn 1)
 • Thiết kế namecard
 • Thiết kế phong bì thư (lớn, nhỏ)
 • Thiết kế folder (bìa kẹp hồ sơ, hợp đồng)
 • Thiết kế giấy tiêu đề
 • Thiết kế Đồng phục (áo thun, áo sơ mi, thẻ nhân viên)
 • Bảng hiệu
 • Backdrop
 • Profile công ty (12 trang)
 • Catalogue (12 trang)
 • Tờ rơi
 • Brochure
 • Menu
 • Thiệp chúc mừng
 • Thẻ giảm giá
 • Bao bì
 • Thời gian thiết kế: 15-20 ngày (logo 1 ngày có)
 • Thời gian chỉnh sửa: 2 ngày hoặc theo thời gian tưong tác của khách hàng.
 • File hoàn tất và bàn giao: AI, PDF, PNG, JPG
 • Thanh toán cọc trước 50%
-> Khách hàng có thể thay đổi hạng mục với giá trị tương đương  

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu