Holine: 0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu

19/08 LÀ NGÀY KỈ NIỆM CÁCH MẠNG THÁNG 8 THÀNH CÔNG VÀ NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

nu hoang thuong hieu

Ngày 19 tháng 8 năm 1945 cuộc cách mạng tháng Tám thắng lợi. Đây là cuộc cách mạng thắng lợi của Việt Minh với quân Pháp, Nhật Bản và chính phủ Đế quốc Việt Nam do vua Bảo Đại phê chuẩn. Kết quả của cuộc cách mạng thành công là chính phủ cũ giải tán và sau đó đến ngày 2 tháng 9 năm 1945 Chủ tịch nước Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công. Với thắng lợi năm 1945, nhân dân Việt Nam đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp trong gần một thế kỉ tại Việt Nam, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cũng ngày hôm nay, 19/08 là ngày Truyền thống Công An Nhân Dân (CAND) Việt Nam. Nguồn gốc ngày truyền thống CAND, vào sáng vào ngày 19 tháng 8 năm 1945, nhân dân cả nước đồng loạt kéo về nhà hát lớn tại Hà Nội để thực hiện cuộc mít tinh dưới sự bảo vệ của hàng quân thanh niên tự vệ.

Lúc này, lực lượng vũ trang ở Trung Bộ gọi là Sở trinh sát, ở Nam Bộ gọi là Quốc gia tự vệ cuộc, ở Bắc Bộ được gọi là Sở Liêm phóng, tất cả đều đồng loạt hướng đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho cả nước. Đây cũng chính là tiền thân của Công an nhân dân Việt Nam.

19/08 hằng năm là ngày để tưởng nhớ và đề cao sự biết ơn, trân trọng lực lượng công an nhân dân ta luôn giữ một vai trò là nòng cốt cho các cuộc chiến. Là lực lượng xung phong đi đầu trong sự nghiệp bảo vệ đất nước và nhiệm vụ bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự cho đất nước.

Nhiệt liệt chào mừng 77 năm kỉ niệm ngày Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam!

——————————————————-

Website: https://nuhoangthuonghieu.vn/

Liên hệ: 0932834179

#Thiết_kế_logo_gym_Omega

#Thiết_kế_logo

#Thiết_kế_profile

#Thiết_kế_bộ_nhận_diện_thương_hiệu

#Thiết_kế_web

#Dịch_vụ_bảo_hộ_thương_hiệu

#QueenBrand

Có thể bạn quan tâm:

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu