Sieu-bao-Rai-rat-nguy-hiem-khi-vao-Bien-dong-28-tinh-thanh-pho-khan-truong-ung-pho-avt-bao–2–1639649166-729-width665height449 | Bão Rai vào Biển Đông tối nay, gió mạnh cấp 11-12