Holine: 0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu

CẬP NHẬT NHỮNG CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH CỦA KINH TẾ TÌNH HÌNH NỬA CUỐI NĂM

nu hoang thuong hieu

Theo nhng d báo v kinh tế Vit Nam na cui năm 2022-2023 s s tăng trưng trin vng các ngànhkinh tế chính, bên cnh đóđa tăng trưng kinh tế cònnhiu, nhưng vi đó vn không ít thách thc.

Trong khi tình hình thế gii nhiu din biến phc tp,nn kinh tế c ta nhìn chung tiếp tc phc hi nhiu du hiu khi sc trên mt s ngành, lĩnh vc. Nibt s tăng trưng GDP quý I/2022 ưc đt 5,03%.Lm phát đưc kim soát, ch s giá tiêu dùng (CPI) 4 tháng đu năm 2022 tăng 2,1%, tài chính, tin tài snch yếu đưc đm bo mc ổn định, thu ngân sách nhàc đt kết qu kh quan.

Chính ph nhanh chóng ban hành nhiu chính sách htr phc hi phát trin kinh tế hi. Đc bit, ti khp bt thưng đu tiên, Quc hi đã thông qua Nghquyết s 43 v chính sách tài khóa, chính sách tin t quy mô ln nhiuchế, bin pháp chưa tng đ h trphc hi phát trin kinh tế hi kp thi, ch đngphòng, chng dch. Đến nay, dch đưc kim soát, kinh tế đang phc hi phát trin tích cc, GDP quý I dkiến tăng 5,03%, kinh tế n đnh, các ngành, lĩnhvc đu tăng trưng tr li.

Trong 4 tháng đu năm, hơn 30.000 công ty hot đngtr li, tăng 60,6% so vi cùng k, vic làm ca ngưilao đng, an sinh hi đưc đm bo; Quc phòng an ninh, trt t an toàn hi đưc đm bo; hot đng đingoi đưc ci thin; Seagame 31 đã đưc t chc rtthành công đ li nhiu n ng tt đp.

Tuy nhiên, Ch nhim y ban Kinh tế cho rng cn quan tâm, đánh giá c th hơn mt s vn đ như: Kinh tế mô, bng cân đi ln còn tim n ri ro, khó kim soátlm phát, giá nguyên liu, vt liu chi phí vn ti. Trong giai đon ti cn đc bit chú ý đến nguy cơ lmphát t c ngoài. Cn đc bit chú ý đến nguy cơ bùngphát dch tr li do các biến chng mới vn còn, s kéodài ca các căng thng mi đang gây nguy him cho quátrình phc hi kinh tế.

Mt s vn đ đưc nhn mnh như nguy cơ n xu còntim n; th trưng chng khoán, trái phiếu doanh nghip, bt đng sn nhiu ri ro, không bn vng, thiếu n đnh. Ngay trên th trưng c phiếu đã xut hincác hin ng tăng vn khng, thao túng giá, làm giángày càng tinh vi. Ngoài ra mt s c phiếu/nhóm cphiếu biến đng giá bt thưng, không gn vi kếtqu kinh doanh ca doanh nghip, gây tn tht trc tiếpcho nhà đu nh ng tiêu cc đến tính n đnh minh bch ca th trưng.

Theo dõi trang Queen Brand đ nhn thêm nhiu thông tin mi nht v Kinh tế & Th trưng trong c ngoài c bn nhé!

HÃY ĐN VI QUEEN BRAND VÀ CM NHN CHT LƯNG.

#Thiết_kế_logo

#Thiết_kế_profile

#Thiết_kế_bộ_nhận_diện_thương_hiệu

#Thiết_kế_web

#Dịch_vụ_bảo_h_thương_hiệu

#QueenBrand

Có thể bạn quan tâm:

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu