z4137474590314_bd41a585c73c332de1be01e100a83500 | CÂU CHUYỆN KINH DOANH CUỐI TUẦN – NGƯỜI NÔNG DÂN