Holine: 0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu

ĐẨY MẠNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP

nu hoang thuong hieu

Theo TS. Trần Minh Sơn, Trưởng Văn phòng Hỗ trợ pháp lý liên ngành (Bộ Tư pháp), công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa thời gian qua đạt được kết quả đáng ghi nhận, nhằm thể chế hoá Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nội dung là vấn đề quan trọng được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện trên tinh thần “ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung, chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Việc sớm ban hành Đề án này là rất cần thiết để kịp thời hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp dễ bị tổn thương sau đại dịch.

Đề án tập trung vào các vấn đề lớn như: Hỗ trợ doanh nghiệp các vấn đề pháp lý trong giải quyết tranh chấp thương mại, giảm thiểu rủi ro trong hội nhập quốc tế. Tăng cường các khả năng tiếp cận pháp luật của doanh nghiệp; có chính sách hỗ trợ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vàđiều chỉnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng thống nhất, trọng tâm trọng điểm, thể hiện tính liên ngành, liên vùng và mang tầm quốc gia.

Nhằm thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ này, Bộ Tư pháp xác định cần khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với việc tổ chức rà soát khó khăn, vướng mắc và hướng khắc phục (xây dựng cơ sở dữ liệu về phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại, quyết định xử lý vi phạm hành chính); bổ sung cơ sở pháp lý cho việc triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý có tính mới, khuyến khích đổi mới sáng tạo…

Nâng cao nhận thức, năng lực pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng việc đổi mới cách thức tiếp cận và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đẩy mạnh truyền thông bài bản, chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp; kết nối truyền thông giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp; đánh giá cụ thể hiệu quả, lấy hiệu quả của doanh nghiệp làm trọng tâm; chủ động đối thoại với doanh nghiệp.

Ngoài ra, cần xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Kết hợp với đẩy mạnh truyền thông với các hình thức phong phú và đa dạng. Nâng cấp về nội dung và hình thức Trang thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp lên Cổng Thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với nhiều chuyên trang, chuyên mục hấp dẫn tạo sức lan toả và thu hút doanh nghiệp tham gia, đồng hành để chương trình ngày càng lớn mạnh và hiệu quả hơn.

Đồng thời, thúc đẩy năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, chủ thể có thẩm quyền trong hoạt động cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, trọng tâm là thực hiện kịp thời, đầy đủ trách nhiệm cung cấp thông tin pháp lý theo Nghị định 55/NĐ-CP; chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp, mô hình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; củng cố và phát triển đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên pháp luật, nhất là người làm công tác pháp chế cho doanh nghiệp; tổ chức toạ đàm, hội nghị, đối thoại giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo (Chinhphu.vn)

Theo dõi trang Queen Brand để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất thị trường trong nước và ngoài nước bạn nhé!

HÃY ĐẾN VỚI QUEEN BRAND VÀ CẢM NHẬN CHẤT LƯỢNG.

————————————————-

Website: https://nuhoangthuonghieu.vn/

Liên hệ: 0932834179

#Thiết_kế_logo

#Thiết_kế_profile

#Thiết_kế_bộ_nhận_diện_thương_hiệu

#Thiết_kế_web

#Dịch_vụ_bảo_hộ_thương_hiệu

#QueenBrand

Có thể bạn quan tâm:

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu