0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :ASIA FOODIE

Tên dự án : LOGO ASIA FOODIE

Yêu cầu dự án : Phù hợp với nhà hàng Châu Á tại nước Mỹ

Phong cách thể hiện : Chuyên nghiệp, đơn giản

Ý tưởng triển khai :

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu