0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :BÌNH NGUYÊN HOUSE

Tên dự án : BÌNH NGUYÊN HOUSE

Yêu cầu dự án : Thể hiện ngành nghề

Phong cách thể hiện : Đơn giản, mạnh mẽ

Ý tưởng triển khai :

Logo được thiết kế dạng khối, thể hiện ngành nghề xây dựng. Thể hiện sự kiên vững.

Chữ BN được lồng ghép thành những toà nhà hướng lên, nói lên được sự phát triển.

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu