0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

[:vi]Thông tin chi tiết dự án[:en]Project Details :G-INSPIRE

[:vi]Tên dự án[:en]Name of project : Thiết kế logo G-Inspire

[:vi]Yêu cầu dự án[:en]Project requirements : Đơn giản, mạnh mẽ, thể hiện tính truyền lửa

[:vi]Phong cách thể hiện[:en]Style show : Đơn giản, mạnh mẽ, thể hiện tính truyền lửa

[:vi]Ý tưởng triển khai[:en]The idea of deploying :

Lấy ý tưởng từ ngọn đuốc mang tinh thần cháy mãi, két hợp cùng mong muốn truyền và giữ lửa, logo của G-Inspire thể hiện sự đơn giản nhưng chắc chắn, khơi gợi cảm xúc của mỗi người, như chính biểu tượng ngọn lửa cháy hừng hực không mệt mỏi.

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu
Chat với chúng tôi
nuhoangthuonghieu
Thiết kế logo QUEEN BRAND