0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :C – GROUP

Tên dự án : C GROUP

Yêu cầu dự án : Độc đáo, ấn tượng

Phong cách thể hiện :

Ý tưởng triển khai :

HÀI HÒA TRONG TỪNG CHI TIẾT
Logo được Queen Brand thiết kế dựa trên hình ảnh Yin-Yang với ý nghĩa hòa hợp, cân bằng. Hình ảnh nữa đồng tiền vàng với chữ "C" bên trong đại diện cho thương hiệu. Hình ảnh nữa quả cầu màu xanh với lưới như nói lên một mội trường mạng lưới thông tin lớn mạnh.

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu