0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

[:vi]Thông tin chi tiết dự án[:en]Project Details :LOGO C GROUP

[:vi]Tên dự án[:en]Name of project : C GROUP

[:vi]Yêu cầu dự án[:en]Project requirements : Độc đáo, ấn tượng

[:vi]Phong cách thể hiện[:en]Style show :

[:vi]Ý tưởng triển khai[:en]The idea of deploying :

HÀI HÒA TRONG TỪNG CHI TIẾT
Logo được Queen Brand thiết kế dựa trên hình ảnh Yin-Yang với ý nghĩa hòa hợp, cân bằng. Hình ảnh nữa đồng tiền vàng với chữ "C" bên trong đại diện cho thương hiệu. Hình ảnh nữa quả cầu màu xanh với lưới như nói lên một mội trường mạng lưới thông tin lớn mạnh.

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu
Chat với chúng tôi
nuhoangthuonghieu
Thiết kế logo QUEEN BRAND