0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :LOGO HỒNG TÂY

Tên dự án : LOGO HỒNG TÂY

Yêu cầu dự án : Thể hiện được ngành nghề

Phong cách thể hiện : Đơn giản

Ý tưởng triển khai :

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu