0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :LT MEN

Tên dự án : LOGO LT MEN

Yêu cầu dự án : Logo sử dụng cho nhiều lĩnh vực khác cho ngành sản xuất đồ da, thể hiện tính đoàn kết và toàn cầu

Phong cách thể hiện : Đơn giản, phù hợp nhiều đối tượng từ trẻ đến trung niên

Ý tưởng triển khai :

Thiết kế logo giày da LT MEN với mục đích có thể sử dụng với nhiều lĩnh vực khác cho ngành sản xuất đồ da, thể hiện tính đoàn kết và toàn cầu của doanh nghiệp. Thể hiện được phong cách đơn giản, phù hợp nhiều đối tượng từ trẻ đến trung niên. Nghĩ đến sản phẩm đồ da, giày da là nghĩ đến LT MEN ngay

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu