0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :LOGO VIỆT NAM HÙNG TRÍ

Tên dự án : LOGO VIỆT NAM HÙNG TRÍ

Yêu cầu dự án : Thể hiện ngành nghề

Phong cách thể hiện : Mạnh mẽ, đỡn giản

Ý tưởng triển khai :

Queen Brand đã là được điều đó với dự án Logo VNHT. Logo ngành xây dựng với phong cách mạnh mẽ, cách điệu chữ VNHT vào với nhau tạo thành biểu tượng thương hiệu. Với điểm nhất là hình ảnh tòa nhà hướng lên thể hiện sự phát triển, 6 tầng kết dính với nhau nói lên tính đoàn kết, chắc chắn và bền vững.

Để tìm hiểu thêm về các dự án, bấm Tại Đây

#Thiết_kế_logo

#Thiết_kế_profile

#Thiết_kế_bộ_nhận_diện_thương_hiệu

#Thiết_kế_web

#Dịch_vụ_bảo_hộ_thương_hiệu

#QueenBrand

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu