0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :NAVIS

Tên dự án : NAVIS

Yêu cầu dự án : Thể hiện ngành nghề

Phong cách thể hiện : Đơn giản, sang trọng

Ý tưởng triển khai :

Logo có bố cục hình tròn tượng trưng cho sự bền bỉ, ổn định. Hình tròn còn tượng trưng cho trái đất, thể hiện cho sự khát vọng vương xa và hài hoà
Thiết kế logo Navis được thiết kế theo đường line thể hiện sự nhẹ nhàng, phóng khoáng, đơn giản
#Thiết_kế_logo
#Thiết_kế_logo_công_nghiệp
#Thiết_kế_profile
#Thiết_kế_bộ_nhận_diẹn_thương_hiệu
#Thiết_kế_web
#Dịch_vụ_bảo_hộ_thương_hiệu
#QueenBrand

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu