0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :PACIFIC

Tên dự án : PACIFIC THÁI BÌNH DƯƠNG

Yêu cầu dự án : đơn giản, thể hiện ngành nghề chủ lực

Phong cách thể hiện : phong cách tối giản, cách điệu hình ảnh tạo nên biểu tượng

Ý tưởng triển khai :

Lấy bố cục dạng tròn, và hình ảnh quả địa cầu làm chủ đạo, logo Pacific thể hiện sự tuần hoàn vô tận và mong muốn vươn tầm ra thế giới.

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu
Chat với chúng tôi
nuhoangthuonghieu
Thiết kế logo QUEEN BRAND