0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :TÀI CHÍNH KẾ TOÁN DESAIGON

Tên dự án : DESAIGON

Yêu cầu dự án : mới lạ , độc đáo

Phong cách thể hiện : phong cách đơn giản và ấn tượng

Ý tưởng triển khai :

Thiết kế logo tài chính , kế toán : DESAIGON

Thiết kế logo thành phố Hồ Chí Minh

Logo thiết kế đơn giản , dễ hiểu.

Để tham khảo những mẫu logo đặc sắc hơn bạn co thể xem tai đây : Dự án

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu