0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :TÂN UYÊN

Tên dự án : TÂN UYÊN

Yêu cầu dự án : Đơn giản và ý nghĩa

Phong cách thể hiện : Cách điệu chữ kết hợp, biểu tượng sản phẩm.

Ý tưởng triển khai :

Một nhúm bông nho nhỏ, mang một hoài bảo to to và cả một sự nghiệp khổng lồ của TẬP ĐOÀN TÂN UYÊN.

Tên Dự án : Logo Sợi Tân uyên

Yêu cầu dự án : Đơn giản và ý nghĩa
Cách thể hiện : Cách điệu chữ kết hợp, biểu tượng sản phẩm.

Ý tưởng triển khai : Với ý tưởng hình ảnh trái bông thiên nhiên nở ra cùng với hình ảnh chữ T và U cách điệu bên trong tạo sự liên kết giữa doanh nghiệp và sản phẩm

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu
Chat với chúng tôi
nuhoangthuonghieu
Thiết kế logo QUEEN BRAND