0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :THẾ GIỚI KÉT SẮT

Tên dự án : THẾ GIỚI KÉT SẮT

Yêu cầu dự án : Mạnh mẽ, dứt khoát

Phong cách thể hiện : phong cách tối giản, cách điệu chữ kết hợp với hình ảnh biểu tượng

Ý tưởng triển khai :

Yêu cầu dự án : Mạnh mẽ, an toàn, dứt khoát

Cách thức thể hiện : Tên thương hiệu kết hợp biểu tượng ngành nghề

Ý tưởng triển khai : Phá cách hình tượng cái cái két sắt kết hợp tên thương hiệu.

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu