0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :THIẾT BỊ ĐIỆN IBIKE

Tên dự án : IBIKE

Yêu cầu dự án : Hình đại bàng, thể hiện ngành nghề

Phong cách thể hiện : mạnh mẽ

Ý tưởng triển khai :

Thiết kế logo thiết bị điện : IBKE

Thiết kế logo thành phố Hồ Chí Minh

Con đại bàng thể hiện sự mạnh mẽ góp cho thương hiệu bay vùng lên.

Để tham khảo những mẫu logo đặc sắc hơn bạn co thể xem tai đây : Dự án

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu