0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :THIẾT KẾ BAO BÌ BZONE

Tên dự án : THIẾT KẾ BAO BÌ BZONE

Yêu cầu dự án : Thể hiện ngành nghề

Phong cách thể hiện : mạnh mẽ, sang trọng

Ý tưởng triển khai :

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu