0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :TÔM SẠCH VIỆT

Tên dự án : TÔM SẠCH VIỆT

Yêu cầu dự án : thể hiện nghành nghề

Phong cách thể hiện : phong cách tả thực

Ý tưởng triển khai :

Thiết kế logo nghành tôm : TÔM SẠCH VIỆT

Thiết kế logo thành phố Hồ Chí Minh

Để tham khảo những mẫu logo đặc sắc hơn bạn co thể xem tai đây : Dự án

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu