0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :VIETNAMEDICARE

Tên dự án : LOGO VIETNAMEDICARE

Yêu cầu dự án : Thể hiện sự bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ

Phong cách thể hiện : Vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt

Ý tưởng triển khai :

Logo lấy hình ảnh chữ thập thể hiện ý nghĩa cho ngành y tế. Gợn sóng thể hiện cho biểu đồ nhịp tim, đại diện cho sự sống và là viết tắc cho chữ V và M. Vòng trong bao quanh chữ thập thể hiện cho sự an toàn, bảo vệ.

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu