0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :XÂY DỰNG ĐIỆN AT

Tên dự án : AT

Yêu cầu dự án : Thể hiện tính toàn cầu

Phong cách thể hiện : Hiện đại

Ý tưởng triển khai :

Thiết kế logo dựa trên ý tưởng sự phát triển, uy tín và phát triển của doanh nghiệp

  • Cách điệu AT bằng những đường nét hình kỹ hà cứng cáp tạo nên đặc trưng uy tín của ngành điện lực.
    • Vòng tròn bao quanh logo thể hiện quỹ đạo trái đất, nhằm nhấn mạnh tính phát triển và hội nhập với thế giới

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu
Chat với chúng tôi
nuhoangthuonghieu
Thiết kế logo QUEEN BRAND