80c3b99144d4858adcc5 | LOGO QUEEN BRAND TỪ THIẾT KẾ ĐẾN THỰC TẾ, HOÀN HẢO ĐẾN TỪNG CHI TIẾT