sam44 | Lý do Apple, Samsung đua nhau mở cửa hàng riêng ở Việt Nam