nguoi-binh-dinh-co-hanh-dong-dang-khen-sau-vu-viec-nam-sinh-4dc3e9c5 | Nhiều ‘chuyến xe 0 đồng’ đưa sinh viên về TP.HCM nhập học