thiet_ke_logo_nganh_nong_nghiep_xanh | THIẾT KẾ LOGO NGÀNH NÔNG NGHIỆP XANH, DẤU ẤN THIÊN NHIÊN TRONG THƯƠNG HIỆU