Untitled | THIẾT KẾ LOGO TẶNG INTRO THƯƠNG HIỆU – “CHÍNH HIỆU” QUEEN BRAND