Holine: 0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu

THUẾ DOANH NGHIỆP MÙA DỊCH

nu hoang thuong hieu
Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh, sản xuất chịu nhiều tác động do dịch Covid-19, Nhà nước đã và đang có nhiều chính sách thuế doanh nghiệp mùa dịch nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
1. Hỗ trợ về thuế
Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/202. Quy định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Bị tác động tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19 là giải pháp có tính thực tiễn và khả thi ca. Hữu ích đối với doanh nghiệp.
Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến khá phức tạp. Khó lường và chưa dự báo được thời điểm kết thúc trên thế giới. Tại Việt Nam, thời gian qua, nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn. Khiến cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị đình trệ. Đứng trước nguy cơ phải thu hẹp hoặc tạm ngừng hoạt động.
Do đó, chính sách hỗ trợ của nhà nước thông qua cơ chế giãn, hoãn nộp các khoản thuế phát sinh sẽ giúp các doanh nghiệp, cá nhân vượt qua khó khăn do tác động
2. Chi cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh không phải chịu thuế
Theo quy định của Nghị định số 44/2021/NĐ-CP, DN được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ.
Các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; cơ sở y tế; đơn vị lực lượng vũ trang; đơn vị, tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung; cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn các cấp ở trung ương và địa phương; cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ; Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia; quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.
3. Miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thiết bị y tế
Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ và giải quyết theo thẩm quyền miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng thiết bị y tế phục vụ cho phòng chống dịch; trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 122/2016/NĐ-CP và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP về thuế suất nhập khẩu để tháo gỡ khó khăn cho các DN hoạt động lĩnh vực da giày, dệt may, chế biến nông lâm thủy sản, cơ khí, nông nghiệp, công nghiệp phụ trợ và công nghiệp ôtô…
Kinh tế là nguồn lực của đất nước. Để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp và người dân, nhà nước đang chủ trương đề ra nhiều chính sách, chủ trương về thuế doanh nghiệp mùa dịch hơn, nhằm tăng “sức đề kháng” cho doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid và phục hồi mạnh mẽ sau đó.

Có thể bạn quan tâm:

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu