QUEEN | VIỆT NAM ĐANG LÀ ĐIỂM ĐẾN CHO CÁC THƯƠNG VỤ ĐẦU TƯ, CÁC NHÃN HÀNG NHANH CHÓNG KHOÁC LÊN CHIẾC ÁO THƯƠNG HIỆU, CHÀO ĐÓN CƠ HỘI MỚI.