F887EA10-7AFD-4DEF-987F-A6B81212B353 | BÀI TOÁN NÀO CHO THIẾT KẾ NAMECARD KHI BẠN CÓ 2 CÔNG TY?