tie_a_ff | Đề xuất tiêm vaccine mũi 3 cho người dân TP.HCM từ 10/12