z5531546992355_401c6a98fdeff0b3889bf1c627d9a5e9 | MÀU SẮC GỢI LÊN VỊ GIÁC, ĂN ĐỨT ĐỐI THỦ VỀ THIẾT KẾ LOGO NGÀNH ẨM THỰC