0932834179

  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
  • Nu huong thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :G-INSPIRE

Tên dự án : Thiết kế logo G-Inspire

Yêu cầu dự án : Đơn giản, mạnh mẽ, thể hiện tính truyền lửa

Phong cách thể hiện : Đơn giản, mạnh mẽ, thể hiện tính truyền lửa

Ý tưởng triển khai :

Lấy ý tưởng từ ngọn đuốc mang tinh thần cháy mãi, két hợp cùng mong muốn truyền và giữ lửa, logo của G-Inspire thể hiện sự đơn giản nhưng chắc chắn, khơi gợi cảm xúc của mỗi người, như chính biểu tượng ngọn lửa cháy hừng hực không mệt mỏi.

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu
Chat với chúng tôi
nuhoangthuonghieu
Thiết kế logo QUEEN BRAND