0932834179

nu hoang thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :CTY CỔ PHẦN VINAGREENCO

Tên dự án : CTY CỔ PHẦN VINAGREENCO

Yêu cầu dự án : Thể hiện ngành nghề

Phong cách thể hiện : Nghệ thuật hiện đại

Ý tưởng triển khai :

Logo được thiết kế với ý tưởng thể hiện ngành nghề, sức sống căng tràn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.
Hình ảnh người cách điệu thành cành cây vươn mình mạnh mẽ với lá cây tươi mát.
Chữ viết tắt CVG được thiết kế liên kết chặt chẽ nhau, tạo nên sự đoàn kết hài hòa, bền vững trong logo và cho doanh nghiệp.

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu