0932834179

nu hoang thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :Logo XD-TM An Phúc Khang

Tên dự án : XD-TM AN PHÚC KHANG

Yêu cầu dự án : Đơn giản

Phong cách thể hiện : Châu Âu

Ý tưởng triển khai :

Thiết kế logo dựa trên ý tưởng mở rộng ngành nghề, vững chắc, mang tính phát triển và hiện đại

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu