0932834179

nu hoang thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :PHỞ TO GO

Tên dự án : PHỞ TO GO

Yêu cầu dự án : Dễ thương, gần gũi

Phong cách thể hiện : Ấn tượng, dễ nhớ

Ý tưởng triển khai :

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu