0932834179

nu hoang thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :Tờ rơi Hiền Minh

Tên dự án : Tờ rơi Hiền Minh

Yêu cầu dự án : Tinh tế, đặc sắc, nỗi bật

Phong cách thể hiện : Hiện đại, Châu Âu

Ý tưởng triển khai :

Vì mục đích chính của tờ rơi là đưa những thông tin đến với khách hàng. Để thu hút được sự chú ý của người tiêu dung, tờ rơi phải bắt mắt, thẩm mỹ, ấn tượng. có như vậy, người cầm tờ rơi trên tay mới đọc nó, và mục đích của doanh nghiệp mới đạt được.

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu