0932834179

nu hoang thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :Thiết kế catalogue OREX

Tên dự án : Catalogue Orex

Yêu cầu dự án : Tinh tế, đặc sắc, nỗi bật

Phong cách thể hiện : Hiện đại, Châu Âu

Ý tưởng triển khai :

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu