0932834179

nu hoang thuong hieu
nu hoang thuong hieu

Thông tin chi tiết dự án :Tờ rơi TCTEK

Tên dự án : Tờ rơi TCTEK

Yêu cầu dự án : Tinh tế, đặc sắc, nỗi bật

Phong cách thể hiện : Hiện đại, Châu Âu

Ý tưởng triển khai :

Bởi, phải ấn tượng với tờ rơi đang cầm trên tay, thì khách hàng mới đọc nó, và có đọc, thì thông tin mà công ty muốn truyền tải, mới ghi vào tâm trí khách hàng, đó mới là bước đầu của marketing hiệu quả.

Thiết kế bởi Nữ Hoàng Thương Hiệu Queen Brand

nữ hoàng thương hiệu
nữ hoàng thương hiệu